Jozef Malovec sa narodil

24.03.2013 06:50

24. marca 1933 sa v Hurbanove narodil Jozef Malovec, slovenský hudobný skladateľ. Zomrel 7. októbra 1998.

 

Súkromne študoval skladbu u Jána Zimmera, v štúdiu pokračoval u Alexandra Moyzesa na VŠMU v Bratislave a na pražskej AMU u Jaroslava Řídkeho a Vladimíra Sommera. Popri skladateľskej činnosti pôsobil v Slovenskom rozhlase ako redaktor, dramaturg a riadiaci pracovník Experimentálneho štúdia Československého rozhlasu v Bratislave.

 

Je autorom prvej autonómnej elektorakustickej skladby na Slovensku - Orthogenesis (1966-1968), ktorá v r. 1969 získala 3. miesto vo finále svetovej súťaže v Darmouth College Hanover (New Hampshire, USA) . Tvorbu J. Malovca charakterizuje využívanie princípu koláže, komplementárnosť výrazových prostriedkov, ako je spontánnosť, racionalita, citát, vážnosť, irónia, vtip. V jeho hudobnom diele možno badať skĺbenie dodekafónie a tonality.

 

Komponoval aj hudbu k poézii na texty básní svojej manželky, Heleny Malovcovej (Hudba pre bas a komorný orchester, 1977). Okrem experimentálnej hudobnej tvoby vytvoril hudbu k mnohým dokumentárnym i hraným filmom, napríklad Obrazy starého sveta - réžia Dušan Hanák, animované filmy Viktora Kubala, Balada v dreve - réžia Martin Slivka.

 

Zdroj: wikipedia.org