Július Barč-Ivan sa narodil

01.05.2013 06:29

1. mája 1909 sa v Krompachoch narodil Július Barč-Ivan (pseudonym Teta Mahuliena), slovenský prozaik a dramatik. Zomrel 25. decembra 1953 v Martine.

Narodil sa v dvojjazyčnej učiteľskej rodine (matka bola maďarského pôvodu), jeho otcom bol Július Barč, jeho matkou Ažbeta rod. Ivanová. Vzdelanie získal v Krompachoch, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Prešove (maturita v r. 1926) a v Košiciach. Začal tiež študovať v rokoch 1926–1927 právo v Prahe, no pre zdravotné problémy musel štúdium ukončiť. Neskôr v rokoch 1928–1934 navštevoval teologickú fakultu v Bratislave. Po skončení vzdelávania pôsobil ako kaplán v Užhorode a farár v Pozdišovciach, neskôr administrátor evanjelického cirkevného zboru. Po presťahovaní do Martina redigoval periodiká (Obežník Slovenskej národnej knižnice, Slovenská národná knižnica), viedol Národné noviny, pracoval od roku 1942 v knižnici Matice slovenskej, kde od roku 1949 až do smrti pôsobil ako referent a katalogizátor bibliotéky. V roku 1948 sa oženil, no manželstvo mu vydržalo len tri mesiace. Ku koncu života trpel Parkinsonovou chorobou a mal psychické problémy.

Debutoval v roku 1933 knižným vydaním troch poviedok (okrem nich písal i divadelné hry), no už predtým uverejňoval časopisecky publicistické prózy (Vesna, Národné noviny). Využíva spomienky na detstvo, vyjadruje svoj súcit s utláčanými a prenasledovanými, svojim motívom dáva utopický podtext. Slovenskú drámu obohatil o nové témy a tvárne prostriedky, ale tiež podáva výpoveď o životnej a spoločenskej realite. Jeho dielo bolo ovplyvnené tvorbou svetových autorov (Henrik Ibsen, August Strindberg, Ernst Barlach, Fiodor Michajlovič Dostojevskij). Až do oslobodenia bol jediným sústavne píšucim dramatikom. Venoval sa aj publicistike a próze, ktorá vyšla vo výbere Cesta myšlienky (1971). Okrem zbierok noviel a poviedok vydal aj autobiograficky štylizovaný psychologický román a filmový scenár Pieseň.

 

Dráma:

 • 1934 – 3000 ľudí (knižne vyšlo v roku 1935)
 • 1936 – Človek, ktorého zbili (knižne vyšlo v roku 1964)
 • 1936 – Pevec boží, hra čerpajúca zo života J. Tranovského
 • 1938 – Diktátor, prešla cenzúrou (knižne vyšlo v roku 1981)
 • 1939 – Na konci cesty (knižne vyšlo v roku 1942)
 • 1940 – Mastný hrniec, satirická komédia; prešla cenzúrou (knižne vyšlo v roku 1941)
 • 1943 – Matka
 • 1944 – Neznámy
 • 1945 – Dvaja
 • 1947 – Veža (knižne vyšlo v roku 1948)
 • 1948 – Koniec, divadelná hra (len rukopis)
 • 1950 – Poeta laureatus, divadelná hra (knižne vyšlo v roku 1981)

 

Zdroj: wikipedia.org