Július Lenko sa narodil

10.12.2013 06:55

10. decembra 1914 sa v Hybe narodil Július Lenko (pseudonymy Daniel Jozef, Elo Strmina, J. Oknel, Valaský a i.), slovenský básnik a prekladateľ. Zomrel 18. januára 2000 v Bratislave.

Svoje prvé literárne diela začal uverejňovať už počas stredoškolských štúdií v časopise Slovenský ľud, Nový rod a Svojeť, neskôr publikoval i v časopisoch Slovenské smery, Slovenské pohľady, Elán, Pero a Nové slovo. Knižne debutoval v roku 1941 zbierkou básní V nás a mimo nás. Jeho tvorba bola silne ovplyvnená poetizmom a nadrealizmom, ale i spisovateľmi ako Emil Boleslav Lukáč, Laco Novomeský, Ivan Krasko, zo zahraničných potom najmä Jiří Wolker. Vo svojich začiatkoch sa venoval témam dobového vysťahovalectva a ľúbostnej lyrike, neskôr sa v jeho tvorbe objavovali i témy vojny, utrpenia, neskôr i spomienky na detstvo a mladosť. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladaniu z nemčiny (Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Bertold Brecht, Heinrich Heine, Hermann Hesse, Novalis a i.), francúzštiny (Jean de La Fontain) a ruštiny (Alexander Sergejevič Puškin, Nikolaj Alexejevič Nekrasov, Ivan Andrejevič Krylov). Zaslúžil sa o založenie Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

 

Poézia

 • 1941 – V nás a mimo nás
 • 1946 – Pohorie beznádeje
 • 1947 – Hviezdy ukrutnice
 • 1948 – Spomienková báseň
 • 1962 – Z Tvojho stola
 • 1970 – Objatie
 • 1974 – Stužková slávnosť
 • 1981 – Čakaj ma pri púpavách
 • 1989 – Naberanie živej vody
 • 1993 – Smútok zelených stromov
 • 1998 – Večerné verše

Zdroj: wikipedia.org

https://www.books.sk/writer_card.jsp?id=109