Juraj Jánošík bol popravený

17.03.2013 07:30

17. marca 1713 bol v Liptovskom Mikuláši obesený Juraj Jánošík alebo Juro Jánošík, slovenský zbojník a národná legenda. V originálnej spisbe Janka Kráľa sa objavuje ako Janošjak, taktiež v súdnom rozsudku má priezvisko "Jánošák". Narodil sa 25. januára 1688 v Terchovej.

Podľa slovenských ľudových legiend Juro Jánošík so svojou družinou žil v lesoch medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom a prepadával tam pocestných. Podľa poľských podhalianskych legiend raboval aj v Poľsku. Z nakradnutého vraj vydeľoval časť pre chudobných. Bol slovenským Robinom Hoodom, preslávil sa aj mimo Slovenska. Je známy v Česku, Poliaci ho vnímajú ako svojho legendárneho tatranského hrdinu.

                      

Jánošíkovské témy v literatúre:

    * 1785 anon.: "Znamenitá kázeň gednoho Kazatele za dnu hlavnjho zbognjka Jánošjka." Staré noviny liternjho uměnj, máj 1785.

    * 1809 Bohuslav Tablic "Jánossjk Liptowský Laupežnjk." Slowensstj Werssowcy. Collecta revirescunt. Swazek druhý.

    * 1814 Pavol Jozef Šafárik "Slawenj Slowanských pacholků," a "Poslednj noc." Tatranská Můza s ljrau Slowanskau.

    * 1829 zeman Ján Čaplovič "Räuber." Gemälde von Ungern.

    * 1832 zeman Gašpar Fejérpataky-Belopotocký "O zbogstwj Gura Jánossjka, gináče Jánossjaka řečeného, rodilého z Ťarchoweg zbognjků a laupežnjků hlawnjka (hadnáďa)." Nowý y Starý Wlastenský Kalendář na rok Páně 1832.

    * 1845 zeman Štefan Marko Daxner "Poklad Jánošíkou." Orol Tatránski.

    * 1846 Ján Botto "Pjeseň Jánošíkova." Holubica, Zábavník Levočskích Slovákou.

    * 1846 Samo Chalupka "Jánošíkova náumka." Orol Tatránski.

    * 1862 Ján Botto "Smrť Jánošíka. Romanca." Lipa. — Neskôr proti Bottovej vôli premenované na "Smrť Jánošíkova."

    * 1867 zeman Jonáš Záborský Jánošíkova večera. Činohra v štyroch dejstvách s úzadím historickým. Príloha k časopisu Sokol.

    * 1868 Samo Chalupka "Likavský väzeň." Spevy Sama Chalupku.

    * 1871 Gustáv Lojko Tisovský "Jánošíkov stôl," a "Jánošíkova podkova." Vybrané básne a rozprávky.

    * 1875 Ján Čajak "Jánošíkova náhrada. Prostonárodné podanie." Básne.

    * 1875 "Jánosík és társai." Nyitramegyei Szemle.

    * 1880 Miško Skačanský Jánošík, smutnohra v piatich jednaniach.

    * 1884 August Wrześniowski "Hystorya o Janosiku." Pamięci Towarzystwa Tatrzańskiego.

    * 1884 Alois Jirásek "O Jánošíkovi." Staré pověsti české.

    * 1889 Pavel Beblavý "Jánošík, povesť o hrdinovi a dobrodincovi ľudu zo XVII. storočia." Slovenské pohľady. — Seriál neskôr vydaný ako román.

    * 1893 Dobrý Slovák Jánošík, Junák svobody; Povesť zašlých časov. — Vydané v USA.

    * 1894 zeman Jonáš Záborský "Smrť Jánošíkova, Pospolitá povesť." Slovenské pohľady. — Posmrtné vydanie.

    * 1894 Gustáv Maršall-Petrovský Jánošík, kapitán horských chlapcov. Jeho búrlivý život a desná smrť. Román. — Vydané v USA; neskôr aj v rámci súborného diela GMP z r. 1966 (Obzor Petrovec - Tatran Bratislava).

    * 1900 K. S. Čebratský Janošík: Prvá rozprávka o Janošíkovi a ešte iné rozprávky.

    * 1900 George J. Krajsa Janosik. — Vydané v USA.

    * 1905 Kazimierz Przerwa Tetmajer "Legenda o Janosikowej śmierci." Poezje.

    * 1907 Karel V. Prokop Jánošík: drama o pěti dějstvích.

    * 1907 Karol Dubravý Jánošík: Život a smrť vodcu zbojníkov horňouhorských.

    * 1910 Jiří Mahen Jánošík.

    * 1920 Františka Svobodová-Goldmanová Jánošík – historické dráma v 5 dejstvách.

    * 1929 Adam Žiar Janošíkova láska, slovenská povesť v 5 obrazoch.

    * 1930 Arnošt Caha Jánošík, kapitán dobrých horních chlapců (dějepisná povídka z počátku XVIII. století).

    * 1932 Ferko Urbánek Jánošíkov poklad, Zdramatizovaná báj slovenského ľudu vo 4. dejstvách.

    * 1933 Ján Hrušovský "Jánošík." Slovenská politika. — Seriál neskôr vydaný ako román.

    * 1937 Stanisław Ryszard Dobrowolski Janosik z Tarchowej.

    * 1941 Ján Poničan Jánošík: hrdinská hra v 4 dejstvách a 10 obrazoch.

    * 1943 Mária Rázusová-Martáková Jánošík: veršovaná dráma v piatich dejstvách.

    * 1947 Stanisław Nedza-Kubiniec Janosik: poemat o zbójniku, który chciał porównać świat.

    * 1955 Mária Rázusová-Martáková Rozprávky o Jánošíkovi.

    * 1955 Anton Lysonek Jánošíkova odplata: hra v troch dejstvách so spevmi a tancami.

    * 1958 Jalu Kurek Janosik...

    * 1958 Miloš Malý Jánošík a jeho horní chlapci.

    * 1964 Käthe Altwallstädt "Janosik und die Studenten." Die blaue Rose: Märchen aus Polen.

    * 1964 Vlastimil Milota Ja musím byť zbojník. — Historický román o Jánošíkovi.

    * 1970 Stanislav Štepka Jááánošííík. — Rekordný počet 501 repríz slovenskej hry (pred obnovenou premiérou 2000).

    * 1972 Tadeusz Kwiatkowski Janosik. — Kreslené rozprávanie/comics.

    * 1972 Štefan Gráf Jur Jánošiak. — Paralelné slovenské vydanie v Srbsku a na Slovensku.

    * 1973 Ján Poničan Jánošíkovci: sociálna balada.

    * 1974 Karel Steigerwald Juro Jánošík: hra ve 2 dějstvích a 6 obrazech.

    * 1976 Viera Gašparíková a Teresa Komorowska Zbójnicki dar. Polskie i słowackie opowiadania tatrzańskie.

    * 1977 Paweł Łysek Jano i jego zbójniccy kamraci. — Vydané v Anglicku.

    * 1978 Milan Ferko Jánošík. — Trojzväzkový román.

    * 1979 Viera Gašparíková a Teresa Komorowska Povesti o zbojníkoch zo slovenských a poľských Tatier.

    * 1979 Ľubomír Feldek Jánošík podľa Vivaldiho.

    * 1980 Margita Figuli Balada o Jurovi Jánošíkovi.

    * 1980 Anton Habovštiak Jánošíkova studnička.

    * 1981 Václav Cibula, text, a Zdenek Mlčoch, ilustrácie, Jánošík.

    * 1980 Ladislav Ťažký Jánošíkova slza.

    * 1984 Andrzej Kijowski O dobrym naczelniku i nezłomnym rycerzu.

    * 1985 John H. Hausner "Jánošík, We Remember!" And Other Poems. — Vydané v USA.

    * 1985 Jan Dvořák, Krystyna Milobodska a Jozef Mokoš Jánošík: Tri bábkové etudy.

    * 1986 Božena Plocháňová Jánošíček.

    * 1993 Mojmír Groll Jánošík podľa Uhorčíka.

    * 1993 Василь Iванович Сави Яносик, польська народна казка. — Vydané po poľsky pod ukrajinským titulom na Ukrajine; obrázková knižka.

    * 1994 Anton Marec Jánošík, Jánošík... (33 povestí o slávnom zbojníckom kapitánovi).

    * 2004 Zuzana Krížková a Magdaléna Horváthová – Juraj Jánošík. Rozprávanie o zbojníckom kapitánovi.

 

Jánošík vo filme:

    * 1921 Jánošík – prvý slovenský dlhometrážny film, americké financovanie; réžia: Jaroslav Jerry Siakeľ, Jánošík: Theodor Pištěk

    * 1935 Jánošík – slovenský a český film; réžia: Martin Frič, Jánošík: Paľo Bielik

    * 1954 Janosik – prvý poľský animovaný film; réžia: Włodzimierz Haupe a Halina Bielińska

    * 1963 Jánošík I-II – dvojdielny slovenský film; réžia: Paľo Bielik, Jánošík: František Kuchta

    * 1974 Janosik – poľský film; réžia: Jerzy Passendorfer, Jánošík: Marek Perepeczko

    * 1974 Janosik – poľský 13-dielny TV seriál; réžia: Jerzy Passendorfer, Jánošík: Marek Perepeczko

    * 1976 Zbojník Jurko – slovenský animovaný film; réžia: Viktor Kubal

    * 1991 Zbojník Jurošík – slovenský 28-dielny animovaný TV seriál; réžia: Jaroslav Baran

    * 2009 Jánošík - pravdivá história – slovensko-poľsko-český film; réžia: Agnieszka Holland a Kasia Adamik, Jánošík: Václav Jiráček

 

Jánošík v hudbe:

    * 1934 Jánošík, opera Aloisa Hábu na vlastné libreto

    * 1953 Juro Jánošík, opera Jána Cikkera na libreto Štefana Hozu

    * 1969 Na skle maľované (Na szkle malowane), muzikál K. Gaertnerovej (hudba) a E. Brylla (libreto)

    * 1953 Jánošík, balet Václava Kašlíka na vlastné libreto

 

 
 

 

Zdroj: wikipedia.org