Kandidátska listina, kandidačná listina, nie kandidátna listina

25.02.2012 11:37

V súčasnosti sa často hovorí o listinách, na ktorých sa uvádzajú mená kandidátov za politické strany do predčasných parlamentných volieb. V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s názvom kandidátska listina, v ktorom je prídavné meno kandidátsky utvorené príponou -ský od podstatného mena kandidát ako pomenovania osoby, ale aj s názvom kandidátna listina, v ktorom je prídavné meno kandidátny utvorené takisto od pomenovania osoby. V slovenčine sa však prídavné mená od názvov osôb typu kandidát netvoria príponou -ný, ale príponou -ský, napr. advokát – advokátsky, laureát – laureátsky, opát – opátsky, pirát – pirátsky a rovnako aj kandidát – kandidátsky. Preto listinu s menami kandidátov je primerané nazývať kandidátska listina. V praxi sa môžeme stretnúť aj s názvom kandidačná listina, v ktorom je prídavné meno kandidačný utvorené od dejového podstatného mena kandidácia.  

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas