Kapitánovať

25.02.2012 12:15

Najmä v športovej publicistike sa začína častejšie používať sloveso kapitánovať vo význame „zastávať funkciu kapitána, byť kapitánom“, napr. Okrem družstiev, v ktorých aktívne hrával, kapitánoval aj v družstve juniorov. – Dlho pôsobil v Sparte, ktorej aj kapitánoval. Sloveso kapitánovať je utvorené príponou -ovať od podstatného mena kapitán podobne, ako sú utvorené slovesá starostovať od podstatného mena starosta, prezidentovať od podstatného mena prezident, riaditeľovať od podstatného mena riaditeľ. Všetky tieto slovesá, ktoré majú všeobecný význam „zastávať funkciu pomenovanú odvodzovacím základom“, zaraďujú sa medzi hovorové slová, t. j. spisovné slová, ktoré sú používajú v neoficiálnej komunikácii, v živej reči, ale aj v publicistike.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas