Karel Hynek Mácha zomrel

06.11.2013 06:08

6. novembra 1836 v Litoměřicia zomrel Karel Hynek Mácha, český básnik, predstaviteľ romantizmu a českého národného obrodenia. Narodil sa 16. novembra 1810 v Prahe.

Prvé básne písal po nemecky, potom písal obomi jazykmi a nakoniec tvoril iba v češtine.

Lyricko-epické poviedky

  •     Mnich
  •     Návrat
  •     Cikáni – próza, nemá samostatný dej, chcel v nej vyjadriť smútok a rozčarovanie zo života. Vyberal si postavy, ktoré trpia.
  •     Máj – (1836) Máchovo najznámejšie dielo preložené do mnohých jazykov). Zo začiatku Máj nemal kladnú odozvu, dielo sa považovalo za málo vlastenecké, báseň bola pochopená až pri ďalších vydaniach. Májovci Máj pokladali za prelomovú báseň.
  •     Ide o lyrickoepickú báseň s nerozvinutým dejom, obsahuje 4 spevy a 2 intermezza. Hlavným hrdinom je Vilém, ktorý zavraždí zvodcu svojej milej, ktorý je zároveň jeho otcom, čo ale Vilém nevedel. Odsúdia ho ako otcovraha na trest smrti. Jarmila očakáva Viléma (vodca lúpežníkov), keď sa dozvie o jeho odsúdení spácha samovraždu skokom do jazera. Mácha sa snažil zachytiť pocity odsúdeného, prírodu. Obviňuje spoločnosť za to, že ho dohnala k vražde. Máj je jazykovo veľmi bohatý, sú v ňom použité netradičné obraty, výrazy a prirovnania, zvukomaľba, voľná asociácia myšlienok. Ide o najvýznamnejšie dielo českej literatúry romantizmu.

Zdroj: wikipedia.org