Karol Štúr sa narodil

25.03.2013 06:56

25. marca 1811 sa v Trenčíne narodil Karol Štúr (pseudonymy Drahotín spod Rokoše, Drahotín Štúr), slovenský básnik, kňaz a učiteľ. Zomrel 13. januára 1851 v Modre.

V roku 1839 sa stal profesorom a rektorom na evanjelickom gymnáziu v Modre, kde v roku 1843 prijal aj niekoľko študentov, ktorý odišli z bratislavského lýcea na protest proti zbaveniu jeho brata Ľudovíta profesúry. Od roku 1846 bol slovenským farárom v Modre a svoje profesorské miesto zveril Jánovi Kalinčiakovi. Priamo sa nezúčastnil na revolučnom hnutí v rokoch 1848 – 1849, no často bol perzekvovaný, a to aj pre činnosť brata Ľudovíta. Spolu boli proti maďarizácii podporovanej grófom Zayom. Zomrel ako 40-ročný, pričom po ňom ostala vdova a sedem detí, o ktoré sa staral ďalej jeho brat Ľudovít Štúr.

 

Zdroj: wikipedia.org