Ked bol Janko Kráľ roku 1848 uväznený

12.05.2012 06:11

Ked bol Janko Kráľ roku 1848 uväznený a mohol ho ľahko zastihnúť osud Holubyho a Šuleka, bán Jelačič poslal list takéhoto znenia maďarskému ministerstvu:

„Nachodiac sa v čele šesťdesiatich tisíc chlapov na pochode k Pešti, oznamujem so zaručením svojho čestného slova vys. ministeriu, že ak mladý básnik a národovec slovenský Janko Kráľ bude zmárnený, každého Maďara, ktorý mi na pochode padne do rúk, na najbližšom strome dám obesiť. Jelačič bán.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 105)