Keď bol Michal M. Hodža už von z fary

12.07.2012 07:01

Keď bol Michal M. Hodža už von z fary, ale ešte v Mikuláši, pritúlený s rodinou u dobrého švagra H. Kellnera, jeden z tých dvoch „národných kňazov, ktorí v seniorálnom konzistóriu hlasovali proti Hodžovi“, v ťažkej chorobe dokonával, ale skonať nemohol, obťažený touto vinou. Konečne popýtal dvoch popredných cirkevných úradníkov svojej dcérocirkvi, aby prešli k Hodžovi do Mikuláša, prosiť v jeho mene o odpustenie, že iste ľahšie skoná. Hodža, hlboko dojatý, odpustil a patričný skoro zatým pokojne dokonal. (Tým „národným kňazom“ bol Ján Čajak, svätojánsky farár, básnik slovenský.)

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 145)