Keď prešiel J. L. Holuby z modranského lýcea na prešporské

21.03.2012 09:48

Keď prešiel J. L. Holuby z modranského lýcea na prešporské, šla s ním matka, predstaviť ho profesorom. Najprv šli k Bolemanovi, správcovi lýcea, ktorý poznal Holubyho rodičov ešte z tých čias, keď v Garanseku bývali. (Bolemanova sestra tam bola vydatá za učiteľom.) Sotva vkročili k Bolemanovi do izby, vyvalil na matku oči a pľasnúc dlaňami, zvolal so smiechom: „Pani sestra! Ham-bá-lek!“ Ešte v Garanseku sa jej bol totiž, rodenej Nitrianke, vysmieval, že „pánt“ na krove domu menuje „hambálek“.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 28)