Kenneth Charles Marion Rexroth sa narodiô

22.12.2013 07:43

22. decembra 1905 sa narodil Kenneth Rexroth, celým menom Kenneth Charles Marion Rexroth, americký básnik, prekladateľ a kritický esejista. Patrí medzi prvých básnikov v USA, ktorí skúmali tradičné japonské poetické formy, napríklad haiku a prekladali ich. Je považovaný za ústrednú osobnosť sanfranciskej renesancie (The Sanfrancisco Rennaissance). Zomrel 6. júna 1982.

 

Poetické vplyvy

Veľa Rexrothových prác sa klasifikuje ako erotické alebo ako poézia o láske, v ktorých dáva najavo svoju fascináciu transcendentálnou láskou. Jeho tvorba je poznačená citlivosťou ku ázijským formám poézie, taktiež naňho vplývala antická poézia poetky Sapfo. Tiež sa dal ovplyvniť tvorbou Tu Fu, ktorého prekladal. Do jeho štýlu a myšlienkového obsahu diela zasiahol aj existencializmus.

Počas roku 1970 Rexroth prekladal spolu so študentom Ling-Čungom čínskeho básnika z dynastie Sung Li Čang-čao a zostavoval antológiu čínskych poetiek s názvom „The Orchid Boat“.

Rexroth si zaumienil prekladať poéziu súčasných mladých japonských poetiek súc pod vplyvom „The Love Poems of Marichiko“. Neskôr však odhalil, že on ako autor zaujal kritické stanovisko v zmysle, či je schopný precítiť autenticky tvorbu iného pohlavia a kultúry. Linda Hamalian, jeho životopiskyňa, uviedla, že: „prekladajúc dielo poetiek z Číny a Japonska odhaľuje premenu srdca a mysle.“

Rexrothova poézia, eseje a žurnalistika zrkadlí jeho záujem o jazz, politiku, kultúru a ekológiu.

Beat Generation

Rexroth bol činný ako master of ceremonies (MC) alebo ceremoniál pri príležitostiach, keď Allen Ginsberg, Philip Lamantia, Michael McClure, Gary Snyder a Philip Whalen predstavovali, čítali či recitovali svoje diela v Six Gallery v San Franciscu 7. októbra 1955. Taktiež spĺňal úlohu svedka v neskoršom obvinení Ginsberga z obscénnosti na súde v jeho prospech. Lawrence Ferlinghetti označil Rexrotha ako jedného zo svojich učiteľov.

Rexroth bol niekedy kritický voči hnutiu Beat generation. Časopis Time mu dal titul otec beatnikov, na čo odpovedal Rexroth sentenciou, že entomológ nie je bug. V románe Jacka Kerouaca „The Dharma Bums“ bol Rexroth odkrytý ako postava Reinholda Cacoethesa.

 

Diela literárnej kritiky

Rexroth napísal široký blok literárnej a kultúrnej kritiky, jeho práce boli mnohé kompilované a zaradené do antológií. Jeho prenikavé vhľady do tém charakterizoval David Herbert Lawrence ako gnózu sveta a jeho sebavzdelávania. Povedal o sebe, že čítal encyklopédiu Britannica jeden celý rok ako román. Jeho diela naznačujú jeho silný vzťah k témam politického anarchizmu, výtvarného umenia, svetových náboženstiev a ku klasickej čínskej literatúre a filozofii.

V roku 1973 Rexroth napísal článok do Encyclopaedia Britannica - Literatúra.

Neskôr navzdory hodnotám svojich kritických prác tieto zavrhol ako finančne motivované. V úvode ku Bird in the Busch napísal: "Hlavne eseje písané z praktických dôvodov majú veľmi malé uznanie u autorov. Som praktický spisovateľ a kritik..."

Vyučovanie

Rexroth bol učiteľom na „University of California, Santa Barbara“ medzi rokmi 1968-1973. Stal sa populárnym medzi študentmi a nepopulárny u administrácie univerzity za svoje vtipné a chytľavé poznámky o trendoch anti-intelektualizmu a lenivosti v kampuse. Jeho prednášky sa stali rýchlo populárnymi medzi študentmi. Svoje hodiny začínal vždy dobromyseľnými slovnými hračkami. Rexroth si obliekol kabát dobromyseľného strýčka, svojich študentov nazýval synovcami a neterami. Študentom dodával odvahu písať vlastné literárne pokusy. Raz sa jeden zlý študent prihlásil prečítať svoje dielo, v ktorom bolo veľa antifeminizmu, myzogýnie a násilia voči ženám. Následne ho vyhodil z triedy a zakázal mu vstúpiť na pôdu prednáškovej siene. Rexroth mal úctu voči žene a transcendentálnej láske medzi pohlaviami.

 

Politické názory

V mladosti bol ovplyvnený v Chicagu anarchistickým hnutím a bol členom IWW(Industrial Workers of the World). Zúčastňoval sa pravidelne akcií vo Washingtons Park bug clube, čo bolo voľné združenie intelektuálov a rôznych revolucionárov. Lawrence Ferlinghetti ho sám identifikoval ako filozofického anarchistu pravidelne sa združujúceho s inými anarchistami v „North Beach“ a predávajúceho anarchistické noviny „City Lights Bookstore“. Jeho myšlienky boli neskôr fermentované pojmom sociálny vzťah: Tieto spoločnosti sú riadené taktikou podvodu v poriadku, taktikou využívania podriadenosti a slúženia. Toto nazval ako všetkým prestupujúce, hlavne populárnu kultúru, školstvo a sociálne normy.

Rexroth bol tiež pacifista, počas druhej svetovej vojny bol „conscientious objector “ - osoba sledovaná ako antimilitarista a aktívny pomáhač japonsko-amerických internovaných.

 

Vlastné diela

 • koľkej?, In What Hour? (1940)
 • Iná jar, Another Spring (1942)
 • Fénix a korytnačka, The Phoenix and the Tortoise (1944)
 • Druh svetovej múdrosti, The Art of Worldly Wisdom (1949). Prairie City, Il: Decker Press
 • Znamenie všetkých vecí, The Signature of All Things (1949). New York: New Directions
 • Za horami, štyri veršované drámy, Beyond the Mountains: Four Plays in Verse (1951). New York: New Directions Press
 • Vták v kroví, Bird in the Bush: Obvious Essays (1959) New York: New Directions
 • Rozbory, Assays (1961) New York: New Directions
 • Classics Revisited (1964; 1986). New York: New Directions.
 • Flower Wreath Hill: Later Poems (1991)
 • Collected Shorter Poems (1966). New York: New Directions.
 • Collected Longer Poems (1968). New York: New Directions.
 • The Alternative Society: Essays from the Other World (1970). Herder & Herder.
 • American Poetry in the Twentieth Century (1971). Herder & Herder.
 • The Elastic Retort: Essays in Literature and Ideas (1973). Seabury.
 • Communalism: From Its Origins to the Twentieth Century (1974). Seabury.
 • The Morning Star (1979) New York: New Directions
 • Vybrané básne, Selected Poems (1984). New York: New Directions
 • Svet za oknom: Vybrané eseje, World Outside the Window: Selected Essays (1987). New York: New Directions
 • More Classics Revisited (1989). New York: New Directions.
 • An Autobiographical Novel (1964; expanded edition, 1991). New York: New Directions
 • Kenneth Rexroth & James Laughlin: Selected Letters (1991). Norton.
 • Okom a uchom, With Eye and Ear (1991). Herder & Herder.
 • Posvätné akty: Básne o láske, Sacramental Acts: The Love Poems (1997). Copper Canyon Press.
 • Swords That Shall Not Strike: Poems of Protest and Rebellion (1999). Glad Day.
 • Complete Poems (2003). Copper Canyon Pre

Zdroj: wikipedia.org

https://recollectionbooks.com/bleed/Encyclopedia/RexrothKenneth.htm

https://amediavoz.com/rexroth.htm