Koloman Banšell zomrel

27.03.2013 06:33

27. marca 1887 v Lučenci zomrel Koloman Banšell, evanjelický kňaz, slovenský básnik, literárny teoretik, prozaik a novinár. Narodil sa 26. augusta 1850 v Točnici.

Pochádzal z učiteľskej rodiny, odkiaľ aj získal základné vzdelanie (chodil do školy, kde učil jeho otec), neskôr navštevoval školy v rôznych slovenských mestách (Banská Štiavnica, Revúca, Prešov). Pracoval ako vychovávateľ v Gerendáši (Maďarsko), po roku však odišiel na študijný pobyt do Bazileja vo Švajčiarsku.

V roku 1873 začal pracovať v Budapešti v redakcii Slovenských novín, no už začiatkom roku 1873 sa vrátil do Gerendáša, kde opäť prijal miesto vychovávateľa. Od roku 1874 bol evanjelickým farárom v malých dedinkách: Sámsonház (Maďarsko), Veľký Lom a Mašková. V roku 1879 sa pokúsil o samovraždu, v rokoch 1880–85 sa liečil v ústave pre choromyseľných v Budapešti. Posledné roky svojho života prežil v biede a zabudnutí v Lučenci, kde sa v záchvate nových depresií zastrelil. Pochovaný je v Lučenci.

Tvorba

Svoje prvé literárne diela uverejňoval v rôznych, väčšinou rukopisných časopisoch (Svit, Zore, Bubon). Prvé básne uverejnil v roku 1867 v Sokole. Jeho tvorba mala veľa novátorských čŕt, ktorými sa odtrhol od postromantickej literatúry. Jeho básnická tvorba postupne dostávala charakter manifestov a výziev. Svojou tvorbou sa snažil o rozhýbanie mladej generácie, no prejavoval sa v nej hlavne jeho vlastný nepokoj, sklamanie, rezignácia, strata ideálov, ktoré vyústili až do jeho pokusov o samovraždu a tragickej smrti. Spolu s P. O. Hviezdoslavom vydával almanach Napred, ktorý bol počiatkom slovenského literárneho realizmu.

Dielo

 •     1869 – Petőfimu, báseň
 •     1871 – Napred, almanach, ktorý vydala prešovská mládež spolu s Banšellom a P. O. Hviezdoslavom
 •     1871 – Okyptenec (vyšlo z almanachu Napred)
 •     1871 – Šuhaj ako z iskry, povahopisná črta (vyšlo v almanachu Napred)
 •     1871 – Rozbor znelky, teoretická úvaha (vyšlo v periodiku Dennica)
 •     1871 – Dľa čoho sa má súdiť báseň?, teoretická úvaha (vyšlo v periodiku Dennica)
 •     1873 – Atalanta, historická povesť
 •     1873 – Na paralodi a železnici, fejtón (vyšlo v periodiku Slovenské noviny)
 •     1874 – Duch maďarskej revolučnej poézie, teoretická úvaha (vyšlo v periodiku Slovenské noviny)
 •     1886 – Túhy mladosti, zbierka poézie
 •     1921 – Baronica, spoločenská novela

Zdroj: wikipedia.org

https://zlatyfond.sme.sk/autor/105/Koloman-Bansell

https://www.noslc.sk/index_subory/bansel.htm