Kórea - Kórejčania či Kórejci?

03.02.2012 11:41

Od geografického názvu Kórea zakončeného na samohláskovú skupinu -ea máme prídavné meno kórejsky so spoluhláskou j pred príponou -ský. Spoluhláska j sa vyskytuje aj v obyvateľskom mene. V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami obyvateľského mena, s podobou Kórejčan utvorenou príponou -čan, v množnom čísle Kórejčania, a s podobou Kórejec utvorenou príponou -ec, v množnom čísle Kórejci. V súčasných Pravidlách slovenského pravopisu aj v druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorý vyšiel nedávno, uvádza sa iba podoba Kórejčan, v množnom čísle Kórejčania, v ženskom rode podoba Kórejčanka a tieto podoby odporúčame dôsledne používať.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas