Krasko - básne Ivana Kraska

19.02.2012 12:14

Na Slovensku máme veľa priezvisk zakončených na samohlásku o, napr. Botto, Krasko, Ferko. Často dostávame otázku, akú podobu genitívu majú mať takéto priezviská, či s pádovou príponou -a, Botta, Kraska, Ferka, alebo s pádovou príponou -u, Bottu, Krasku, Ferku. V minulosti sa takéto priezviská skloňovali podľa vzoru hrdina a v genitíve mali príponu -u ako v tvare hrdinu, hoci všeobecné podstatné mená typu ujo, strýko, krstné mená typu Jožo, Miško, slovanské alebo neslovanské priezviská typu Korolenko, Picasso sa skloňovali podľa vzoru chlap a v genitíve mali príponu -a, uja, strýka, Joža, Miška, Korolenka, Picassa. Časom sa skloňovanie domácich priezvisk zakončených na -o vyrovnalo so skloňovaním ostatných mien a priezvisk zakončených na -o, a tak sa v súčasnosti aj domáce priezviská skloňujú podľa vzoru chlap a v genitíve majú príponu -a, napr. básne Jána Botta, básne Ivana Kraska, romány Milana Ferka.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas