Krompachy, Spišské Vlachy - z Krompách, zo Spišských Vlách

10.12.2012 06:35

 

Názvy východoslovenských miest Krompachy a Spišské Vlachy sú pomnožné názvy mužského rodu. V datíve majú tvary Krompachom, Spišským Vlachom, v lokáli tvary v Krompachoch, v Spišských Vlachoch, v inštrumentáli tvary s Krompachmi, so Spišskými Vlachmi. Genitív sa pri týchto názvoch v spisovnej slovenčine netvorí pravidelnou príponou genitívu množného čísla -ov, ktorá je pri podstatných menách mužského rodu, ale predĺžením samohlásky a stojacej na konci základu slova, teda Krompách, Vlách. Správne vravíme odišiel do Krompách, vrátil sa zo Spišských Vlách.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas