Kyselina mravčia, nie mravenčia

16.06.2012 06:34

V jazykovej praxi sa stretáme s prídavným menom mravenčí v slovných spojeniach ako mravenčia kolónia, kyselina mravenčia, mravenčia práca. Prídavné meno mravenčí je utvorené od slova mravenec. V spisovnej slovenčine sa drobný hmyz žijúci v organizovaných spoločenstvách nevolá mravenec, ale mravec, čo je zároveň aj zoologický termín. Od slova mravec má prídavné meno náležitú podobu mravčí, o čom sa možno presvedčiť v jazykových príručkách. Správne sú teda slovné spojenia mravčia kolónia, kyselina mravčia ako chemický termín a slovné spojenie s preneseným významom mravčia práca, ktorým sa označuje vytrvalá práca.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas