László – Lászlóa – Lászlóovi – s Lászlóom

20.12.2012 06:35

 

Ako sa v slovenčine skloňuje maďarské mužské krstné meno László, ktoré je zakončené na dlhú samohlásku ó? Krstné meno László, podobne ako priezviská zakončené na dlhú samohlásku ó, skloňuje sa podľa vzoru chlap, pričom pádové prípony sa pripájajú k celému základu krstného mena, teda Lászlóa, Lászlóovi, s Lászlóom, napr. vrátili sme sa od Lászlóa, list sme odovzdali Lászlóovi, stretli sme Lászlóa, hovorili sme o Lászlóovi, rozprávali sme sa s Lászlóom. Rovnako sa skloňujú aj iné maďarské krstné mená zakončené na -ó, ako sú Brúnó, Daniló, Ivó, Ottó.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas