Liptovská Anna - Liptovskoanenčan i Anenčan

03.03.2012 11:41

Dostali sme otázku, akú podobu má obyvateľské meno a prídavné meno od názvu obce Liptovská Anna. Od dvojslovných názvov obcí sa príslušné obyvateľské meno a prídavné meno tvorí tak, že sa v odvodených názvoch zachovávajú obidve časti názvu. Od názvu Liptovská Anna má obyvateľské meno podobu Liptovskoanenčan (vysl. ľiptouskoaňenčan), v ženskom rode Liptovskoanenčanka a prídavné meno má podobu liptovskoanenský, podobne ako je Liptovský Ján - Liptovskojánčan - Liptovskojánčanka -liptovskojánsky, Liptovský Peter - Liptovskopeterčan - Liptovskopeterčanka -liptovskopeterský. Popri týchto dlhších tvaroch sa bežne používajú skrátené tvary Anenčan (vysl. aňenčan) - Anenčanka - anenský, Jánčan - Jánčanka - jánsky, Peterčan - Peterčanka - peterský.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas