Lístkové cesto, nie listové cesto

10.07.2012 06:54

Gazdinky dobre poznajú cesto, ktoré sa pripravuje viacnásobným prevaľkaním a skladaním. Toto cesto sa oddávna volá lístkové cesto. Takto sa názov tohto cesta uvádza aj v mnohých kuchárskych knihách a pod týmto názvom cesto môžeme kúpiť aj ako polotovar. Novšie sa v niektorých obchodoch stretáme s polotovarom nazvaným listové cesto a toto slovné spojenie sa vyskytuje aj v niektorých publikovaných receptoch. Dostali sme otázku, ako sa v slovenčine správne nazýva uvedené cesto. Na otázku môžeme odpovedať tak, že nie je nijaký dôvod, aby sme v slovenčine opúšťali tradičný kuchársky termín lístkové cesto, ktorý zachytávajú aj naše výkladové slovníky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas