Literárna suťaž Medziriadky 2011 - uzávierka do 18. 3. 2011

09.03.2011 07:18

Občianske združenie Muzy.sk s podporou Nadacie SPP

 

vyhlasuje

literarnu suťaž

spojenu s prazdninovym literarnym sustredenim

 

Suťaž je vyhlasena pre autorov do 26 rokov, ktori doposiaľ knižne nepublikovali, v kategoriach poezia, proza a drama. Suťaž je neanonymna. Prihlasene prace nesmu autori do vyhlasenia vysledkov suťaže nikde publikovať a prace nesmu byť do dňa uzavierky ocenene na inej literarnej suťaži.

 

Kategorie poézia a próza su vekovo členene:

1. žiaci zakladnych škol 5. – 9. ročnik

2. študenti strednych škol

3. študenti vysokych škol a mladež do 26 rokov (nar. od 1.9.1985)

 

Kategoria dráma nie je vekovo členena.

 

Suťažne prace musia byť napisane v slovenskom jazyku v rozsahu:

● poezia maximalne 5 basni

● proza maximalne 3 utvarov, spolu v rozsahu max 15 normostran

   (normostrana  =1800 znakov vratane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojite riadkovanie)

● drama – bez obmedzenia

 

Uzávierka súťaže: 18.3.2011

 

Ak sa rozhodnete prispieť do súťaže, skontaktujte sa s p. uč. Štefannom Fedorom, aby sme odoslali všetky súťažné práce spolu pod hlavičkou školy a aby boli dodržané všetky formálne kritériá (kontakt na uč. Fedora: tarzanislav@gmail.com).

 

 

Zaslanie pozvanok ocenenym autorom: do 30.6.2011

Ocenení autori budú pozvaní na týždenný literárny pobyt v termíne 19. – 26. august 2011, kde prebehne vyhlasenie vysledkov, rozpravy s lektormi a spisovateľmi, umelecke, športove a zabavne aktivity.

 

Vysledky budu po ukončeni literarneho pobytu (t.j. po 26.8.2011) zverejnene.

 

Suťažne prispevky vyhodnoti porota v zloženi:

Ján Petrík – spisovateľ, veduci Spišskeho literarneho klubu

doc. PhDr. Marta Součková, PhD. – literarna kritička a veduca Katedry slovenskej literatury a literarnej vedy Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity

PhDr. Peter Karpinský, PhD. – spisovateľ a veduci Katedry slovenskeho jazyka Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity

PaedDr. Eva Kollárová – poetka a autorka textov piesni, veduca Ľubovnianskeho literarneho klubu

Mgr. Matej Thomka – organizator literarneho života, veduci literarneho klubu Madokyš

Mgr. Miroslav Dacho – dramaturg, lektor dielni pisania dramy, doktorand na Divadelnej fakulte VŠMU Viac informacii