Lomka, nie lomítko

19.07.2012 06:01

V uplynulých dňoch sa z jedného elektronického média opakovane šírila reklama, v ktorej sa vyskytovalo slovo lomítko. Slovo lomítko podobne ako mnohé iné slová zakončené na -tko však nepatrí k spisovným jazykovým prostriedkom, preto sa v nijakom prípade nemalo použiť v reklamnom texte. Šikmá čiara, ktorú používame v písanom texte medzi variantnými alebo protikladnými výrazmi, na vyjadrenie podielového vzťahu a pod., volá sa lomka. Slovo lomka sa uvádza nielen v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ale aj v slovenskej technickej norme o písomnostiach.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas