Martin Lauček sa narodil

12.05.2013 07:11

12. mája 1732 sa v Martine narodil Martin Lauček (pôvodne sa volal Gallik; iné používané varianty jeho nového mena boli Lautsek, Louček, Lúček, Laucsek), slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ, starý otec slovenského spisovateľa, zberateľa a prekladateľa Imricha Laučeka. Zomrel 9. februára 1802 v Skalici.

Venoval sa prevažne písaniu náboženskej literatúry, no v jeho rukopisnej pozostalosti sa zachoval i obsiahly zväzok životopisov cirkevných dejateľov. Jeho modlitebná knižka obsahuje 61 jeho vlastných modlitieb a 65 piesní, z ktorých sú 3 vlastné a ostatné preložené z nemčiny, maďarčiny alebo ide o prispôsobené staršie piesne, ktoré boli určené najmä baníkom, hutníkom a hámorským robotníkom. Vo svojej pozostalosti zanechal v rukopisoch 4 zväzky kázní a tzv. Collectanea, ktoré tvorí 22 zväzkov rukopisného materiálu (čo je asi 10 000 strán), obsahujúcich históriu jednotlivých evanjelických seniorátov a zborov, životopisy cirkevných dejateľov, opisy dokumentov, vlastnú i cudziu korešpondenciu, výpisy z kníh, vlastné poznámky a popisy zvykov pri svadbe a pohrebe a iné. Mimo to tiež vydal Šmáralov katechizmus a vďaka jeho usilovnej odpisovateľskej práci sa zachoval aj dnešný sarvašský exemplár Rezikovsko-Matthaedisovskej Gymnaziologie. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladom do maďarčina|maďarčiny (a naopak), písal však tiež v nemčina a taktiež z nej i prekladal.

 

Zdroj: wikipedia.org