Martin Lauček zomrel

09.02.2013 05:35

9. februára 1802 v Skalici zomrel Martin Lauček (pôvodne sa volal Gallik; iné používané varianty jeho nového mena boli Lautsek, Louček, Lúček, Laucsek), slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ, starý otec slovenského spisovateľa, zberateľa a prekladateľa Imricha Laučeka. Narodil sa 12. mája 1732 v Martine.

Narodil sa v rodine richtára a notára Jána Laučeka a jeho manželky Evy, rodenej Lednickej. Vzdelanie získaval v Necpaloch, Bratislave, Sárospataku a Kežmarku. Od roku 1754 pôsobil ako kantor v Brzotíne, od roku 1756 bol evanjelickým farárom v Kunovej Teplici, od roku 1761 pôsobil vo Vyšnej Slanej a od roku 1783 v Skalici.

 

Venoval sa prevažne písaniu náboženskej literatúry, no v jeho rukopisnej pozostalosti sa zachoval i obsiahly zväzok životopisov cirkevných dejateľov. Jeho modlitebná knižka obsahuje 61 jeho vlastných modlitieb a 65 piesní, z ktorých sú 3 vlastné a ostatné preložené z nemčiny, maďarčiny alebo ide o prispôsobené staršie piesne, ktoré boli určené najmä baníkom, hutníkom a hámorským robotníkom. Vo svojej pozostalosti zanechal v rukopisoch 4 zväzky kázní a tzv. Collectanea, ktoré tvorí 22 zväzkov rukopisného materiálu (čo je asi 10 000 strán), obsahujúcich históriu jednotlivých evanjelických seniorátov a zborov, životopisy cirkevných dejateľov, opisy dokumentov, vlastnú i cudziu korešpondenciu, výpisy z kníh, vlastné poznámky a popisy zvykov pri svadbe a pohrebe a iné. Mimo to tiež vydal Šmáralov katechizmus a vďaka jeho usilovnej odpisovateľskej práci sa zachoval aj dnešný sarvašský exemplár Rezikovsko-Matthaedisovskej Gymnaziologie. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladom do maďarčina|maďarčiny (a naopak), písal však tiež v nemčina a taktiež z nej i prekladal.

 

Dielo

  •     1774 – Vypsání života výborně učeného a slavného muže Gottharda, dobšinského a levočského někdy rektora
  •     1776 – Výklad na některé články víry
  •     1776 – Zlatá báně… , modlitebná knižka
  •     1783 – Písně náboženské při nejprvších službách božích v svobodném a královksém měste Skalici
  •     1783 – Slzy učedlníků…
  •     1787 – Az első keresztényeknek ama tíz főüldöztetésekről szólló história…
  •     1791 – Slovárně, aneb konkordance biblická, biblický slovník
  •     1797 – Radostné prozpěvování na skále spasení…
  •     1797 – Kratičké rozebrání pěti artikulů…
  •     1798 – Centuria diplomatum et epistolarum Thurzonianarum…

 

Zdroj: wikipedia.org