Matej Korvín

23.02.2013 07:43

23. februára 1443 sa v Kluži (maď. Kolozsvár, mesto v severozápadnom Rumunsku) narodil Matej Korvín alebo Matej I. , bol v rokoch 1458 až 1490 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Zomrel 6. apríla 1490 vo Viedni. Jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Za jeho vlády došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu Uhorska.  V Bratislave založil roku 1465 Universitas Istropolitana.

Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.

Matejovi Korvínovi sa vo svojom slávnom diele Detvan venuje štúrovský básnik Andrej Sládkovič.

Traduje sa, že Matej Korvín zastrelil posledného zubra žijúceho vo voľnej prírode na Slovensku.

Jiří z Poděbrad ho získal pre veľkolepú myšlienku, vytvoriť zväz európskych národov - medzinárodnú organizáciu. Bola to prvá veľká myšlienka o veľkom sne: mierovej a spojenej Európe, ktorá sa zrealizovala až o ďalších 500 rokov. Vo svojej dobe neuspela kvôli silnému odporu pápeža, ktorý sa právom obával o svoj vplyv (organizácia mala byť postavená na svetskom princípe).

 

Zdroj: wikipedia.sk