Matej Markovi sa narodil

27.02.2013 06:41

27. februára 1707 sa v Dobrej Nive narodil Matej Markovič, slovenský evanjelický kňaz, filozof, básnik, jeden z priekopníkov nášho osvietenstva. Zomrel 14. apríla 1762 v obci Szarvas v Maďarsku.

Študoval v Banskej Štiavnici, vo Dvorníkoch, v Banskej Bystrici (1722 – 1725) a teológiu v Jene (1731 – 1733). Od roku 1734 pôsobil v Szarvasi ako evanjelický kňaz, od roku 1754 ako senior.

 

Tvorba

Je autorom náboženských aj náučných spisov písaných vo veršoch i v próze. Veršovanými učebnicami zemepisu a dejepisu Uhorska a knižkou modlitieb sa usiloval šíriť slovenskú národnosť a vychovávať k narodnému povedomiu. Jeho umelecky nenáročné literárne práce tvoria predstupeň slovenského osvietenského klasicizmu. Časť jeho diela ostala v rukopise, ako napr. veršovaná latinská kronika Szarvasa.

 

Zdroj: wikipedia.org