Michail Afanasievič Bulgakov sa narodil

15.05.2013 06:28

15. mája 1891 sa v Kyjeve narodil Michail Afanasievič Bulgakov, ruský spisovateľ, narodený na Ukrajine, od roku 1921 žil v Moskve. Patrí k najväčším satirikom a cynikom ruskej literatúry. Zomrel 10. marca 1940 v Moskve.

Bulgakove roztrpčeno-groteskné zobrazenie všedného života v mladom Sovietskom zväze má fantastické a absurdné črty - v ruskej litertúre od Gogoľa typický spôsob spoločenskej kritiky. Mnohé jeho diela mu stalinistická cenzúra nedovolila uverejniť, boli uverejnené až roky po jeho smrti. Psie srdce vznikolo v roku 1925, bolo vytlačené v Sovietskom zväze až v roku 1987.

Jeho najznámejšie a na celom svete slávne dielo je Majster a Margaréta, satiricko-groteskné spracovanie faustovského motívu, cesta cez mnohé časové epochy. Dielo bolo prvýkrát vytlačené v roku 1966/67 na pokračovanie v skrátenej forme v literárnom ćasopise Moskva - skoro 30 rokov po smrti autora. Mnohí znalci pokladajú túto knihu za najlepšie dielo ruskej literatúry v 20. storočí. Jedna zo základných myšlienok je „Manuskripty nehoria“.

Niektoré jeho diela boli nafilmované napr. „Biela Garda“ a „Ivan Vasiľjevič mení zamestnanie“.

 

Dielo:

  • Záznamy mladého lekára, Записки юного врача, 1919
  • Biela garda, Белая гвардия, 1923/24, prvýkrát uverejnené 1966
  • Diaboliáda, Дьяволиада, 1924, po slovensky Európa -L.C.A,
  • Psie srdce, Собачье сердце, 1925
  • Osudné vajcia, Роковые яйца, 1925
  • Dni Turbínovcov, Дни Турбиных, 1926
  • Majster a Margaréta, Мастер и Маргарита 1929 - 193

 

Zdroj: wikipedia.org