Michal M. Hodža stál viac ráz na čele slovenskej deputácie do Viedne

05.06.2012 06:20

Michal M. Hodža stál viac ráz na čele slovenskej deputácie do Viedne pred cisára Fraňa Jozefa vedenej. Ked Fraňo Jozef roku 1852 cestoval po krajine Uhorskej, natrafiac medzi predstavujúcimi sa mu kňazmi na Hodžu, riekol: ,,Wir kennen uns aus Wien.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 117)