Michala Bodického zaviedol otec do tretej triedy do maďarského gymnázia v Lučenci

31.03.2012 06:57

Michala Bodického zaviedol otec do tretej triedy do maďarského gymnázia v Lučenci. Otec ukázal čistoslovenské svedectvo z druhej triedy z Revúcej. Kürtössy, lučenský direktor, mu rozumel a zapísal Miška do tretej triedy. Otec povedal, že dáva syna do Lučenca, aby sa naučil maďarsky a — aby popichal trochu Kürtössyho — opýtal sa Miška:

„A ruskú azbuku si si doniesol?“

Kürtössy sa zapálil a len toľko povedal: „Načo by mu to bolo?“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 38)