Mikuláš Dohnány zomrel

02.06.2013 07:14

2. júna 1852 v Trnave zomrel Mikuláš Dohnány (tiež Dohnáni, pseudonym Mikuláš z Považia), slovenský básnik, redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec. Narodil sa 28. novembra 1824 v Dolných Držkovciach.

Pochádzal zo zemianskej rodiny a vzdelanie získaval v Trenčíne, Györi, na bratislavskom lýceu a v Levoči. V roku 1846 pôsobil ako vychovávateľ v Bytči, v roku 1847 žil v Ovčiarsku, v rokoch 1847 - 1848 bol vychovávateľom v Levoči a súčasne i správcom Jednoty mládeže Slovenska a v rokoch 1851 - 1852 bol redaktorom časopisu Slovenské pohľady v Skalici a Trnave.

Prvé literárne práce napísal ešte ako študent v Levoči. Písal básne s národnou tematikou, divadelné hry, rozpravy (napr. o slovenskej dráme), ale venoval sa tiež recenziám a prekladom (Homér, William Shakespeare, George Gordon Byron, Gavril Romanovič Deržavin), riešil teoretické otázky drámy. Vo svojej umeleckej tvorbe čerpal zo slovenských ľudových povestí, nadväzoval na tvorbu štúrovcov, spracovával dobové problémy, no najmä nepodliehal beznádeji, ale vyzýval k činorodej práci.

 

Dielo:

  •     1968 - Dumy (celé vyšli až posmrtne)
  •     1846 - Odchod z Bratislavy, zachoval sa len rukopisný zlomok (dráma)
  •     1848 - Pomaňínovci (Levoča) (dráma)

 

 

Zdroj: wikipedia.org

      https://www.obecovciarsko.sk/doc/dohnany-1284302752.pdf