Ministerský predseda Koloman Tisza

12.07.2012 06:01

Pred revúckym suplikantom roku 1865 vyslovil sa vtedajší vodca ľavice, neskorší ministerský predseda Koloman Tisza: „Hogyan lehet Magyarországon tót iskola?" (Ako môže byť v Maďarsku slovenská škola?)

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 144)