Mohamed

08.06.2013 07:11

8. júna 632 zomrel v Medine Mohamed, zakladateľ a prvý organizátor islamu. Je autorom Koránu, posvätnej knihy moslimov. Mohamed je posledný prorok islamu a moslimovia ho považujú za posledný krok zjavovania „monoteistického náboženstva“. Predchádzali mu okrem iných proroci Adam, Abrahám, Mojžiš a Ježiš. Väčšina nemoslimov ho všeobecne pokladá za zakladateľa náboženstva islam. Narodil sa okolo r. 570v Mekke.

Mohamed, pred svojou smrťou v roku 632, vytvoril islam ako sociálnu a politickú silu, ktorá zjednotila väčšinu Arábie. V niekoľkých obdobiach po jeho smrti prišlo k zjednoteniu celej Arábie a k dobytiu Iránu, Iraku, Egypta, Palestíny, Sýrie, Arménska a veľkej časti severnej Afriky. Do roku 750 sa už islam stal duchovným náprotivkom dvoch veľkých monoteistických náboženských systémov - judaizmu a kresťanstva - a geopolitickým nástupcom Rímskej ríše. Pod moslimskú kontrolu sa tak dostal zvyšok severnej Afriky, južná časť Španielska a veľká časť strednej Ázie, zahŕňajúc Sindh v údolí Indu. Pod vládou Ghaznavidov sa islam v 10. storočí v dôsledku dobyvačných vojen rozšíril do hinduistických kniežatstiev na východ od Indu, teda do oblasti dnešnej severnej Indie. Ešte neskôr islam mierovou cestou expandoval do veľkej časti Afriky a juhovýchodnej Ázie. Dnes je islam druhé najrozšírenejšie náboženstvo, ktoré vyznáva viac ako miliarda ľudí po celom svete.

 

Zdroj: wikipedia.org