Na neho, naňho a naň

21.04.2012 06:37

Osobné zámeno mužského rodu on má v akuzatíve jednotného čísla okrem tvarov jeho a ho, napr. jeho naháňajú, vidím ho, aj tvar neho. Akuzatívny tvar neho po predložke na, teda v predložkovom spojení na neho používame, ak zámeno zastupuje osobu, napr. hneval sa na brata - hneval sa neho. Ak zámeno zastupuje osobu, môžeme použiť aj kratší tvar naňho, ktorý píšeme spolu ako jedno slovo, napr. volal na otca - volal naňho. Zriedkavo sa používa ešte kratší tvar naň, volal naň. Ak však zámeno zastupuje neživú vec mužského rodu, môžeme použiť iba tvar naň, napr. vyliezol na strom - vyliezol naň. Tvar naň používame aj vtedy, keď zastupuje podstatné meno stredného rodu, napr. raketa dopadla na mesto - raketa dopadla naň.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas