Nadácia Oranges – grantový program eŠkoly pre budúcnosť

27.10.2017 15:56

Súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová bol v rámci grantového programu eŠkoly pre budúcnosť schválený projekt s názvom Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne. Skupina 30 žiakov si v rámci neho na hodinách informatiky vlastnou výskumnou činnosťou bude osvojovala kompetencie v práci s digitálnymi wi-fi technológiami. Aktivity projektu začnú v januári monitoringom východiskového stavu vo svete domácich w-fi technológií a budú pokračovať nákupom bezpečných wi-fi technológií), ich konfiguráciou, zabezpečením a tvorbou manuálov konfigurácie jednotlivých zariadení pre širokú verejnosť. Vďaka tomuto projektu si študenti uvedomia dôležitosť bezpečnosti wi-fi sietí a pokúsia sa zmeniť stav bezpečnosti domácich wi-fi sietí k lepšiemu, najprv u seba doma, neskôr v tom budú pokračovať aj na iných miestach (sused, kamarát, rodinná firma...). Ďakujeme Nadácii Oranges za takúto možnosť práce s reálnymi wi-fi technológiami, s chápaním ich rozdielností ale aj podobností.

Š. Fedor