Natan Petian, farár turopoľský

15.03.2012 09:39

Natan Petian, farár turopoľský, odporúčal svojim filiálnikom Verešanom za učiteľa Samuela Bodického popri inšom aj tým, že je dokonalý šuster. Verešania ho však zle rozumeli a prišli domov z Turiehopoľa s tým, že im pán farár odporúčali za učiteľa takého, čo je dokonalý fušer. Verešanom bolo jedno, či šuster, či fušer, Bodického si vyvolili, aj ho šťastlivé na Vereš presťahovali.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 25)