Nech Pán Boh chráni každého, koho Hurban vezme na pero

11.07.2012 07:00

„Nech Pán Boh chráni každého, koho Hurban vezme na pero!“, poznamenal starý Jur Holuby pred svojím synom Jozefom, naším spisovateľom.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 143)