Nie detský kočiar, ale kočík či detský kočík

18.07.2012 06:00

Nedávno sme sa z médií dozvedeli o jednom šikovnom domácom majstrovi, ktorý si z detského kočiara urobil kosačku. Táto informácia nás prekvapila, lebo slovom kočiar sa v slovenčine pomenúva ľahké štvorkolesové vozidlo na dopravu osôb, ktoré ťahajú kone a ktoré zvyčajne nazývame koč, no v tomto prípade o nič také nešlo. V informácii sa teda nevhodne použilo slovné spojenie detský kočiar. Namiesto neho sa na pomenovanie vozíka na prevážanie malých detí malo použiť slovné spojenie detský kočík alebo iba jednoducho slovo kočík.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas