Nie je a neni

13.04.2011 06:59

 

Sloveso  byť    v  tretej  osobe  jednotného  čísla  prítomného  času  tvar  je,  napr.  Film  je  dobrý.  Zápor  slovesa  byť  v  tretej  osobe  jednotného  čísla  prítomného  času  tvoríme  pomocou  záporovej  častice  nie  a    podobu  nie  je,  napr.  Film  nie  je  dobrý.  Možno  pripomenúť,  že  zápor  slovesa  byť  v  tretej  osobe,  teda  tvar  nie  je,  píšeme  ako  dve  slová,  podobne  ako  sa  píšu  ostatné  záporné  tvary  nie  som,  nie  si,  nie  sme,  nie  ste,  nie  sú.  Niekedy  môžeme  počuť  alebo  čítať  zápor  v  podobe  neni,  napr.  Neni  dobrý.  Slovo  neni  je  však  nespisovné,  preto  nepatrí  do  verejných  prejavov.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas