Nie kojenec ale dojča

22.01.2011 08:30

Najmä  v  hovorených,  ale  niekedy  aj  v  písaných  prejavoch  sa  môžeme  stretnúť  so  slovom  kojenec.  Toto  slovo  však  nepatrí  medzi  spisovné  jazykové  prostriedky,  preto  sa  nemá  používať  vo  verejných  jazykových  prejavoch  ani  v  rozličných  informáciách  a  propagačných  materiáloch  adresovaných  budúcim  alebo  dojčiacim  mamičkám.  Na  pomenovanie  malého  dieťaťa  v  prvých  mesiacoch  po  narodení,  ktoré  vyžaduje  dojčenie,  máme  slovo  dojča  utvorené  od  slovesa  dojčiť.  Podstatné  meno  dojča  má  v  množnom  čísle  tvary  dojčence  aj  dojčatá.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu