Nie kuľhať ani pokuľhávať, ale krívať, pokrivkávať

30.03.2011 07:15

Pri  pozornejšom  sledovaní  aj  verejných  rečových  prejavov  si  môžeme  všimnúť  takéto  slovné  spojenia:  pes  kuľhá,  začal  kuľhať,  argumenty  kuľhajú,  dodávky  kuľhajú,  dôkazy  pokuľhávajú,  kvalita  služieb  pokuľháva.  Slovesá  kuľhať  a  pokuľhávať  nepatria  medzi  spisovné  jazykové  prostriedky,  ide  iba  o  čiastočne  hláskovo  upravené  české  slovesá  kulhat  a  pokulhávat.  Namiesto  nich  máme  v  spisovnej  slovenčine  slovesá  krívať  a  pokrivkávať,  teda  pes  kríva,  začal  krívať,  argumenty  krívajú  alebo  pokrivkávajú,  dôkazy  pokrivkávajú,  kvalita  služieb  pokrivkáva.  Niekedy  môžeme  siahnuť  aj  za  iným  slovesom,  napr.  dodávky  meškajú,  kvalita  služieb  nevyhovuje.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas