Nie obdeň, ale každý druhý deň

07.08.2012 06:15

V jazykovej praxi sa niekedy stretáme so slovami obdeň, obtýždeň, napr. behať aspoň obdeň, užívať jednu kapsulu obdeň, magazín vychádza obtýždeň. Slová obdeň a obtýždeň nenájdeme ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka, a to preto, lebo nie sú to spisovné slová. Namiesto nich v spisovnej slovenčine používame slovné spojenia každý druhý deň, každý druhý týždeň. Vyjadrenia citované na začiatku majú takúto náležitú podobu: behať aspoň každý druhý deň, užívať jednu kapsulu každý druhý deň, magazín vychádza každý druhý týždeň.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas