Nie potítko, ale potník, potná vložka, potná manžeta

06.04.2011 07:05

 

V  jazykových  prejavoch  sa  stretáme  so  slovom  potítko,  ktorým  ich  autori  pomenúvajú  kúsok  tkaniny  zachytávajúcej  pot.  Názvy  vecí  s  príponou  -tko  však  nepatria  medzi  spisovné  jazykové  prostriedky,  namiesto  nich  máme  slová  utvorené  príponou  -dlo,  napr.  ležadlo,  slúchadlo,  príponou  -ka,  napr.  lomka,  mierka  a  pod.  Od  slova  pot  máme  na  pomenovanie  tkaniny  zachytávajúcej  pot  príponou  -ník  utvorené  slovo  potník.  Okrem  toho  sa  používajú  aj  dvojslovné  názvy  s  prídavným  menom  potný,  napr.  potná  vložka,  potná  manžeta,  potná  čelenka.  Máme  si  teda  z  čoho  vyberať  a  nemusíme  siahať  za  nespisovným  slovom  potítko.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas