Nie šmejdiť po izbe, ale snoriť po izbe

13.09.2012 06:01

V jazykovej praxi sa stretáme s používaním slovesa šmejdiť napríklad v takýchto výpovediach: šmejdiť po izbe, šmejdil po dome, šmejdila v zásuvkách a dokonca aj začal šmejdiť po internete. Sloveso šmejdiť, ktoré má predovšetkým význam „hľadať, zhľadúvať, zháňať“, nepatrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a do prejavov niektorých našich spoluobčanov sa dostáva z češtiny, kde sa hodnotí ako hovorové expresívne slovo. V slovenčine namiesto neho máme expresívne slovesá snoriť, ňúrať, lašovať. Výpovede citované na začiatku môžu mať takúto podobu: snoriť  po izbe, ňúral po dome, lašovala v zásuvkách. A v súvislosti s internetom sa môžeme expresívne vyjadriť takto: začal snoriť po internete, ale aj začal brúsiť po internete.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas