Nikola Tesla sa narodil

10.07.2013 06:00

10. júla 1856 sa v Smiljan v Rakúsko-Uhorsku (dnes Chorvátsko) narodil Nikola Tesla, americký fyzik srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér elektrických strojov a prístrojov. Na jeho počesť je pomenovaná jednotka merania magnetickej indukcie – tesla (T). Zomrel 7. januára 1943 v New Yorku.

Známy je tiež vďaka svojim príspevkom k fyzike elektriny a magnetizmu koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Jeho patenty a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd (elektrická energia), vrátane polyfázových energeticko-distribučných systémov a motorov na striedavý prúd, ktoré umožnili začiatok etapy zvanej Druhá priemyselná revolúcia.

V USA bol Tesla (asi) slávnejší ako ktorýkoľvek vynálezca alebo vedec v histórii. Po jeho verejnom predvedení bezdrôtovej telekomunikácie v roku 1893 a po výhre v tzv. „Súťaž prúdov“ bol široko rešpektovaný ako najvýznamnejší elektrotechnický inžinier v Amerike. Mnoho z jeho predošlej práce zaviedlo moderné elektrotechnické inžinierstvo a mnoho jeho objavov malo základný význam. Neskôr bol uznaný ako vynálezca rádia. Pretože sa nikdy veľmi nesústredil na financie, Tesla umrel chudobný a zabudnutý vo veku 86 rokov.

Teslov odkaz môže byť viditeľný v modernej civilizácii kdekoľvek, kde je použitá elektrina. Popri jeho práci na elektromagnetizme a inžinierstve, Tesla rôznou mierou prispel k odvetviam ako robotika, balistika, počítačová veda, jadrová fyzika a teoretická fyzika.

Tesla začal v roku 1884 pracovať vo firme EDISON CO ako normálny robotník. Od malička si predstavoval ako spolu s Edisonom vynaliezajú rôzne vynálezy. Po nezhodách s Edisonom založil vlastnú firmu : Tesla Light Electric Company ale kvôli nezhodám ju opúšťa a zakladá druhý podnik: Teslová svetelná spoločnosť(Tesla Electric Company). Firma hlavne vyrábala a patentovala vylepšenia na oblúkové lampy. Teslu vyhodili pretože chcel vyrábať striedavý prúd. Nenašiel si prácu v elektrickom odbore a musel kopať jamy, kde spoznal Kolomana Czita, [chýba citácia] s ktorým neskôr založil vlastné laboratórium. Podpísal zmluvu s Westinghouseom a obdržal 1 000 000 dolárov za ktoré si zariadil vlastné laboratórium. V roku 1890 vynašiel vákuované žiarovky svietiace bez vlákna. Vo svojom laboratóriu produkoval striedavý prúd.

Zomrel 7. januára 1943 v jednom z newyorských hotelov.

 

 

Zdroj: wikipedia.org