O mene Martin

28.06.2011 13:08

Meno  Martin  (vysl.  tvrdo  martin),  ktoré    pôvod  v  latinčine  a  pôvodný  význam  "zasvätený  rímskemu  bohovi  vojny  Marsovi",  resp.  prenesený  význam  "bojovný",  v  slovenčine  vyslovujeme  s  tvrdou  spoluhláskou  t.  Meno  Martin  sa  v  minulosti  dostalo  aj  do  názvu  mesta  Turčiansky  Svätý  Martin,  dnes  iba  Martin.  Kým  meno  Martin  skloňujeme  podľa  životného  vzoru  chlap  a  v  datíve  a  lokáli    tvar  Martinovi  a  v  akuzatíve  tvar  Martina,  napr.  vidím  Martina,  názov  mesta  skloňujeme  podľa  neživotného  vzoru  dub,  v  datíve    tvar  Martinu,  v  lokáli  tvar  v  Martine  a  v  akuzatíve  tvar  Martin,  napr.  vidím  Martin.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas