O písaní skratiek typy a. s.

19.04.2011 05:44

Skratka  a.  s.  nám  v  texte  zastupuje  združené  pomenovanie  akciová  spoločnosť,  skratka  s.  r.  o,  resp.  aj  skratka  spol.  s  r.  o.  nám  v  texte  zastupuje  združené  pomenovanie  spoločnosť  s  ručením  obmedzeným.  Z  pravopisného  hľadiska  si  treba  zapamätať,  že  pri  ich  písaní  medzi  jednotlivými  časťami  skratky  je  medzera  a  ak  tieto  skratky  píšeme  za  názvom  spoločnosti,  od  názvu  ich  oddeľujeme  čiarkou,  a  ak  za  skratkou  pokračuje  veta,  čiarku  napíšeme  aj  za  ňou,  napr.  Slovnaft,  [čiarka]  a.  s.,  [čiarka]  upravil  ceny  benzínu.  -  Ryba,  [čiarka]  s.  r.  o.,  [čiarka]  zásobuje  trh  rybami.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas