O skloňovaní slova euro

03.05.2012 06:41

Slovenčina patrí medzi jazyky, v ktorých sa podstatné mená, t. j. názvy osôb, zvierat, vecí, činností a javov, skloňujú, teda ohýbajú. Skloňujú sa nielen domáce slová, ale aj slová prevzaté z iných jazykov, ak sú zakončené ako domáce slová. Medzi takéto slová patrí aj slovo euro ako názov našej súčasnej menovej jednotky a platidla. Keďže slovo euro je zakončené na samohlásku o, v slovenčine je stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto. Správne teda hovoríme a píšeme jedno euro, dve eurá, tri eurá, štyri eurá, päť eur, desať eur, sto eur či tisíc eur. Ak chceme označiť stotiny alebo tisíciny tejto menovej jednotky, použijeme tvar genitívu jednotného čísla slova euro, t. j. tvar eura, napríklad dvadsaťpäť stotín eura, stodvadsaťpäť tisícin eura.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas