O slove dopad

25.11.2012 06:43

 

V jazykovej praxi sa nezriedka používa slovo dopad napríklad v spojeniach dopad na štátny rozpočet, dopad na životné prostredie, dopad na zdravie, negatívny dopad na samosprávy. Podstatné meno dopad je utvorené od slovesa dopadnúť s významom „s istou intenzitou spadnúť“ a vhodne sa používa vo vyjadreniach ako dopad na nohy, dopad na zem. Slovo dopad nie je vhodné používať vo význame „trvalejšie pôsobenie na niečo“. Namiesto neho sú vhodné slová vplyv, dosah, účinok, dôsledky, teda vplyv na štátny rozpočet, vplyv na životné prostredie, dosah na zdravie, negatívne dôsledky pre samosprávy.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas