O výslovnosti tvarov typu vo Zvolene, v Brezne

28.06.2011 13:01

V  bežnej  jazykovej  praxi,  ale  nezriedka  aj  v  elektronických  médiách  možno  počuť  tvrdú  výslovnosť  tvarov  lokálu  podstatných  mien  s  pádovou  príponou  -e,  ktoré    v  základe  zakončené  na  tvrdú  spoluhlásku  n,  ako    zemepisné  názvy  Zvolen,  Žilina,  Brezno  či  iné  názvy  ako  maratón,  lexikón  a  pod.  V  spisovnej  slovenčine  sa  tvrdá  spoluhláska  n  pred  pádovou  príponou  -e  mení  na  mäkkú  spoluhlásku  ň.  Správne  teda  vyslovujeme  [vo  Zvoleňe,  v  Žiliňe,  v  Brezňe,  v  maratóňe,  v  lexikóňe].

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas