O zhode podmetu so slovesom

13.03.2012 09:59

V  správe  o  námornej  katastrofe  sme  čítali,  že  najmenej  desať  lodí  sa  potopili  v  Čiernom  mori  a  v  športovom  spravodajstve,  že  päť  chlapcov  netrafili  do  prázdnej  brány.  V  obidvoch  prípadoch  je  porušené  jedno  z  pravidiel  o  zhode  podmetu  s  prísudkom,  podľa  ktorého  pri  podmete  so  základnou  číslovkou  od  päť  vyššie  má  prísudok  podobu  jednotného  čísla  stredného  rodu.  Teda  desať  lodí  sa  potopilo,  päť  chlapcov  netrafilo  do  prázdnej  brány.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas